Visa Travels

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विनियमावली २०७४ संशोधन गरी थप व्यवस्था गरेको छ ।

ads

 

Visa Travels