आन्तरिक राजश्व विभागले धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताहरुले लामो समयदेखि तिर्दै आएका पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रुपमा गणना गर्न सबै आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरु र धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ।

आयकर एन, २०५८ बमोजिम नेपाल स्टक एक्सचेन्जले प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा रहेको सेयर विक्रीमा भएको लाभमा दफा ९५क. को उपदफा को खण्ड (क)बमोजिम वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको पाँच प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गरेको आवस्थामा सो व्यक्तिको त्यस्तो आयमात्र भएमा निजले आय वितरण पेश गर्न नचाहेमा आय विवतरण दाखिला गर्न नपर्ने भएको छ ।

गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति निःसर्गको आयमात्र भएको प्राकृतिक व्यक्तिले आय विवतरण पेश गर्न चाहेमा काय विवरण पेश गर्न सक्ने व्यवस्थारहेको र आय विवरण पेश गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ क, बमोजिम दाखिला गरिएको अग्रीम कर त्यस्तो व्यक्तिले तिर्नपर्ने वार्षिक कर दायित्वमा मिलान गर्न पाउने छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानी गणना गर्ने व्यवस्था मिलाई हालसम्मको द्विविधालाई स्पष्ट गरिदिन केही दिनअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गरेको थियो।

पुँजीगत लाभको अग्रीम कर असुलीको विवरण तथा कर विद्युतिय प्रणाली (E-DTS) मार्फत दाखिला भएको अवस्थामा सम्बन्धित लाभग्राही प्राकृतिक व्यक्तिले आफूलाई पायक पर्ने राजस्व कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्नेछन्

Visa Travels