लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा शुल्क घट्यो

Visa Travels

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा शुल्क घटाएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५ प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।

तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा
शुल्क लिन पाइने छैन ।

Place your Ads

इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम् १५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्न सक्ने छन् ।

Visa Travels