काठमाण्डौ । स्टक डिलर कम्पनीहरुले जतिसुकै चुक्तापूँजी भएको कम्पनीको सेयर खरीद गर्न चाहेमा न्यूनतम १ हजार कित्ता खरीद गनूपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेप्सेले धितोपत्र व्यापारी ९स्टक डिलर० कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्याविधि २०७७ लागू गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

धितोपत्र व्यापारीले एकपटकमा गर्ने सेयर खरीदबिक्रीको परिणाम चुक्तापूँजी अनुसारले वर्गीकरण गरिएको छ ।

स्टक डिलरको काम गर्नेले २० करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्तापूँजी भएका कम्पनीलाई नियमित कारोबारमा समावेश गर्न नपाइने नियम समेत बनाइएको छ ।

  • ८ अर्ब वा सोभन्दा बढी चुक्तापूँजी भएको कम्पनीको सेयर एकपटकमा डिलरले ५० हजार कित्तासम्म,
  • ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम पूँजी भएको कम्पनीको सेयर ४० हजार कित्तासम्म,
  • २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम पूँजी भएको कम्पनीको ३० हजार कित्तासम्म,
  • १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम चुक्तापूँजी भएको कम्पनीको २५ हजार कित्तासम्म मात्र सेयर खरीद गर्न पाइनेछ ।
  • ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम चुक्तापूँजी भएका कम्पनीको २० हजार कित्तासम्म,
  • २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी र ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्तापूँजी भएका कम्पनीको १० हजार कित्तासम्म मात्र सेयर एकपटकमा खरीदबिक्री गर्न पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

    कारोबार प्रक्रियामा धितोपत्र व्यापारीले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सूचीकृत धितोपत्रको कारोबार गर्न गराउन नेप्सेमा कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ नगद वा बैंक बैंक ग्यारेण्टी धरौटी राख्नुपर्ने र सो धरौटीको ५० गुणासम्मको सीमाभित्र रही कारोबार गर्न सक्ने प्रावधान समेत बनाइएको छ ।

नागरिक स्टक डिलर कम्पनी भदौभित्र बजारमा आउँदैछ ।

भदौ १ गतेदेखि लागू हुने स्टक डिलर सम्बन्धी कार्यविधि यस्तो छ:

 

Visa Travels