reliance life insurance

रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय, शाखा र उपशाखाका लागि दक्ष तथा अनुभवी क्षेत्रीय प्रबन्धक, शाखा प्रमुख तथा बजार प्रतिनिधि पदका लागि कार्मचारीहरु माग गरेको छ ।

इच्छुक आवेदकले आफ्नो निवेदन ७ दिन भित्रमा मा jobs@relifeinsurance.com पठाउन सक्नेछन् । विस्तृत जानकारीको लागि कम्पनीको वेवसाइट www.relifeinsurance.com मा हेर्न सक्नेछ ।

Visa Travels