कृषि विकास बैंकमा ३२६ जनालाई रोजगारीको अवसर

agricultural development bank
Visa Travels

कृषि विकास बैंकले ३२६ जना कर्मचारीहरु माग गरेको छ । बैंकले खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपुर्तिका लागि कर्मचारी दरखस्त आह्वान गरेको हो ।

agricultural development bank

ads

Visa Travels