sanima large cap

सानिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने सानिमा लार्ज क्याप फण्डको इकाइहरुमा आवेदन दिने समय थप भएको छ । इकाइहरु २०७७ माघ ०९ गते देखि निष्काशन तथा विक्री खुल्ला रहेकोछ ।

निष्काशन तथा विक्री खुल्ला अवधिभित्र माग गरे भन्दा बढी इकाइको लागि आवेदन प्राप्त भएमा माघ २६ अगावै निष्काशन तथा विक्री बन्द हुनेछ । sanima large cap fund

Visa Travels