price adjustment

सुचिकृत १२ कम्पनीको सेयर मुल्य बोनस सेयर वितरण प्रयोजनको लागि समायोजन गरेको छ । निम्न कम्पनीहरुको सेयर मुल्य समायोजन गरेको हो ।

लक्ष्मी बैंकको सेयर मुल्य ९ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि समायोजन गर्दा रु २६२ कायम रहेको छ । समायोजन अघिको मुल्य रु २८६ रहेको थियो ।

मेगा बैंक सेयर मुल्य १० प्रतिशत बोनस सेयरको लागि समायोजन गर्दा रु २५० कायम रहेको छ । समायोजन अघिको मुल्य रु २७५ रहेको थियो ।

सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मुल्य ५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि समायोजन गर्दा रु ६७४ कायम रहेको छ । समायोजन अघिको मुल्य रु ७०८ रहेको थियो ।

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मुल्य ७ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि समायोजन गर्दा रु ७६६ कायम रहेको छ । समायोजन अघिको मुल्य रु ८२० रहेको थियो ।

बुटवल पावर कम्पनीको सेयर मुल्य १० प्रतिशत बोनस सेयरको लागि समायोजन गर्दा रु ४०५ कायम रहेको छ । समायोजन अघिको मुल्य रु ४४५ रहेको थियो ।

छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको सेयर मुल्य ५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि समायोजन गर्दा रु १५५ कायम रहेको छ । समायोजन अघिको मुल्य रु १६३ रहेको थियो ।

गुडवील फाइनान्सको सेयर मुल्य ८.४ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि समायोजन गर्दा रु १९६ कायम रहेको छ । समायोजन अघिको मुल्य रु २१३ रहेको थियो ।

पोखरा फाइनान्सको सेयर मुल्य ५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि समायोजन गर्दा रु १६७ कायम रहेको छ । समायोजन अघिको मुल्य रु १७५ रहेको थियो ।

मेरो माइक्रोफाइनान्सको सेयर मुल्य १६.९४ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि समायोजन गर्दा रु ८६८ कायम रहेको छ । समायोजन अघिको मुल्य रु १०१५ रहेको थियो ।

लक्ष्मी लघुवित्तको सेयर मुल्य १५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि समायोजन गर्दा रु १३३५ कायम रहेको छ । समायोजन अघिको मुल्य रु १५३५ रहेको थियो ।

विजय लघुवित्तको सेयर मुल्य १९ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि समायोजन गर्दा रु १०६८ कायम रहेको छ । समायोजन अघिको मुल्य रु १२७१ रहेको थियो ।

हिमालयन डिस्टीलरीको सेयर मुल्य ५० प्रतिशत बोनस सेयरको लागि समायोजन गर्दा रु ३५२० कायम रहेको छ । समायोजन अघिको मुल्य रु ५२८० रहेको थियो ।

Visa Travels