लक्ष्मी इक्वीटि फण्डले लाभांश वितरण प्रयोजनको लागि तोक्यो बुक क्लोज

Dividend
Visa Travels

लाभांश वितरण प्रयोजनको लागि लक्ष्मी इक्वीटि फण्डले बुक क्लोज मिति तोकेको छ । २०७८ श्रावण १५ गते एक दिन बुक क्लोज हुनेछ । श्रावण १४ गते सम्म कायम इकाइधनी वा इकाइ खरिद गरेकाहरु लाभांश पाउन योग्य हुनेछ ।

लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित यस कोषले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को लागि योजनाको इकाइधनीहरुलाई ३५ प्रतिशत लाभांश पस्ताव गरेको छ ।

ads

Visa Travels