मेगा बैंकमा रोजगारीको अवसर

mega bank
Visa Travels

मेगा बैंकले विभिन्न पदका लागि कर्मचारीहरुको माग गरेको छ । बैंकले सहायक पद देखि व्यवस्थापक पद सम्मको लागि कमचारी माग गरेको छ ।

आवेदन दिनको लागिः https://www.megabanknepal.com/career

ads

Visa Travels