ज्योति विकास बैंकमा रोजगारीको अवसर, अनुभव नभएकालाई पनि मौका

jyoti bikas job vacancy

ज्योति विकास बैंकले विभिन्न पदका लागि कर्मचारीहरुको माग गरेको छ । बैंकले Junior assistant, management trainee, relationship manager, branch manager लगायत पदका लागि कर्मचारीहरुको माग गरेको हो ।

Experience not required for Trainee assistant and management trainee.

ads

Last day to apply: 24 August 2022

Visa Travels