sunrise bank

सनराइज बैंकले विभिन्न पदमा कर्मचारीहरुको माग गरेको छ । बैंकले शाखा प्रबन्ध देखि जुनियर एसिस्टेन्ट पदमा कर्मचारी माग गरेको हो ।

To Apply: career.sunrisebank.com.np

Last day to apply: 22 DEC 2022.

Visa Travels